Tarina

Yli 20 vuotta väsymätöntä työtä lintujen puolesta

Pienessä Pyhtään kunnassa Kymenlaaksossa sijaitsee valtakunnallisesti suuri pääsääntöisesti lintuihin keskittynyt luonnonvaraisten eläinten hoitola. Kyseessä on Pyhtään Lintuhoitola, joka on toiminut lintujen puolesta nyt jo yli 20 vuotta. Lintuja autetaan suurella sydämellä ja työtä tehdään rakkaudesta sekä kunnioituksesta luontoon ja eläimiin. Vähäisistä resursseista huolimatta hoitolan toiminnalla on iso valtakunnallinen vaikuttavuus ja sen työ on luonnonsuojelullisesti varsin merkittävää. Vuosien saatossa lintuhoitolassa on hoidettu ja kuntoutettu tuhansia yksilöitä ja lähes 130 lajia, mikä vastaa yli puolta Suomessa esiintyvästä lintulajista. Näiden joukossa on enenevässä

määrin harvinaisempia ja erittäin uhanalaisia lajeja. Yksilötasolla puhumme luonnonvaraisen eläimen oikeudesta elämään, isommassa kuvassa kosketamme luonnonsuojelullisia teemoja ja arvoja, kuten uhanalaisten lajien tulevaisuus ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Erityisesti linnut ovat kärsineet luonnon köyhtymisestä ja uhanalaisia lajeja on yhä enemmän. Jokaisella pelastetulla yksilöllä on merkitystä lajin säilymisen kannalta. Lintuja autetaan myös neuvontatyön sekä luonnonsuojelua korostavan ympäristökasvatuksen keinoin. Hoitolan toiminta mahdollistaa myös ihmisten osallistumisen auttamistyöhön, mikä parhaimmillaan johtaa uteliaisuuteen ja kunnioitukseen elämää kannattelevaa luontoa ja sen eliölajeja kohtaan.

Toiminta

Pähkinänkuoressa

Yhteistyössä viranomaisten kanssa

Hoitolan toiminta-ajatukseen kuuluu tiivis yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Tarkoituksena on, että ihmiset ensisijaisesti ottaisivat yhteyttä loukkaantuneista linnuista Lintuhoitolaan, jolloin poliisin ja pelastuslaitoksen aika ja resurssit säästyvät muihin tehtäviin. Viranomaiset myös välittävät tehtäviä meille. Puhelimitse tapahtuvaa neuvontatyötä tehdään päivystysluonteisesti illat ja viikonloput mukaan lukien. Lintuhoitola myös noutaa paljon lintuja.

Lintuhoitolan tilat

Hoitola on erikoistunut tiloiltaan juuri luonnonvaraisten lintujen auttamiseen. Lintuhoitolan tilat on suunniteltu ja kehitetty lintujen tarvitseman hoidon vaatimusten mukaisesti.

Keskeinen sijainti

Lintuhoitola sijaitsee keskeisesti Suomenlahden rannikon tuntumassa vilkkaan moottoritien kupeessa, mikä
merkitsee laajalle ulottuvaa vaikutusaluetta. Hoitola on täten helposti saavutettavissa. E18-moottoritie halkaisee Suomen etelärannikon ja sitoo Pyhtään lintuhoitolan osaksi Turku-Vaalimaa -akselia. Sijainti palvelee etenkin Uudenmaan kaupunkeja ja kuntia, mutta vähintäänkin samassa merkityksessä koko
Kaakkois-Suomea. Ajoaika E18-tien ja kehä III:n risteyksestä lintuhoitolaan sekä ajoaika Vaalimaalta lintuhoitolaan on alle tunti. Pyhtään lintuhoitolaan tulee eläimiä koko Suomen alueelta, pääasiassa Etelä-,
Kaakkois-, ja Itä-Suomesta.

Voittoa tavoittelematon yhdistys

Pyhtään Lintuhoitola on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoitus on luonnonvaraisten lintujen auttaminen ja kuntoutus. Pyrkimyksenä on aina lintujen vapauttaminen takaisin luontoon. Toipumassa olevien lintujen lisäksi hoitolassa on myös muutamia vakiasukkaita. Vahingoittuneita lintuja tuodaan hoitolaan ympäri Suomea. Toiminta tapahtuu yhteistyössä kunnan eläinlääkärin kanssa sekä tarvittaessa
käytettävissämme on myös lintujen hoitoon erikoistunut lääkäri. Pyhtään Lintuhoitola on toiminut jo vuodesta 1998.

Lintu pulassa -päivystys

Puh. 040 518 8976

 

 

Lahjoitustilinumero:
FI05 5172 0220 2323 43
Viitenumero: 1012
Rahankeräyslupa: RA/2021/574

Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään loukkaantuneiden lintujen, siilien ja oravien hoidosta aiheutuviin kuluihin ja niiden ruokintaan.

T-paita 25 €
Pipo 20 €
Kangaskassi 15 €

Katso kaikki fanituotteet ja osto-ohjeet kaupastamme!